CONTACT


ir. Dick Meulenbelt

HBS straat 15, 9201 KR DRACHTEN

+31 (0) 512 519 419

d1949@hetnet.nl

http://www.meulenbeltcad.com


AANBEVELINGEN

Een ervaren architect die de kneepjes van zijn vak door en door kent. Hij weet architectuur en praktische uitvoerbaarheid op een goede wijze te matchen. Dagelijks denken wij aan jou als wij ontwaken in ons schitterend huis wat jij hebt ontworpen. Tevens werken wij nog altijd met plezier in de door jou ontworpen praktijk. Woorden die in mij opkomen: -creatief; -harmonieus; -menselijk; -goede relatie. Hoop hier nog lang van te genieten. Bedankt voor het sparren over diverse projecten. 1+1 = meer dan 2. Veel vriendschap en waardering voor je professionele begeleiding en creativiteit. + Altijd erg plezierig met je gewerkt. Met als resultaat prachtige showrooms. If you have a chance to work with him, do! He will not disappoint you! Een ervaren architect die vanuit zijn eigen visie opdrachtgevers uitstekend kan adviseren en verrassende inzichten overdraagt. De klantwens staat altijd centraal en hij helpt de gedachten uit te drukken in vormgeving.


RECOMMENDATIONS

+ An experienced architect who knows the tricks of the trade through and through. He knows how to match architecture and practical feasibility in a good way. + We think about you every day when we awaken in our beautiful house what you have designed. We also still enjoy working in the practice you designed. + Words that occur to me: -creative; -harmonic; -human; good relationship. Hope to enjoy this for a long time. + Thank you for sparring about various projects. 1 + 1 = more than 2. + Much friendship and appreciation for your professional guidance and creativity. + Always enjoyed working with you. The result is beautiful showrooms. + If you have a chance to work with him, do! He will not disappoint you! + An experienced architect who can give clients excellent advice based on his own vision and who transmits surprising insights. The client’s wishes are always central and he helps to express ideas in terms of design.


drie logo's